Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση Δημάρχου 191/2019 ορισμού εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 04 Σεπτεμβρίου 2019
2 Απόφαση Δημάρχου 190/2019 ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 04 Σεπτεμβρίου 2019
3 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και των εποπτευομένων νομικών του προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 19 Ιουνίου 2018
4 Επανασυγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» 01 Ιουνίου 2018
5 Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 28 Φεβρουαρίου 2017
6 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 28 Φεβρουαρίου 2017
7 Απόφαση 70/2015 Δημάρχου 04 Μαΐου 2015
8 Απόφαση Δημάρχου αντικατάστασης Αντιδημάρχου 03 Φεβρουαρίου 2014
Go to top