Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Απόφαση 419/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
2 Απόφαση 417/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
3 Απόφαση 416/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
4 Απόφαση 415/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
5 Απόφαση 414/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
6 Απόφαση 413/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
7 Απόφαση 412/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
8 Απόφαση 411/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
9 Απόφαση 410/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2018
10 Απόφαση 418/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 1 από 220

Go to top