ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
21 Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης τμημάτων Αιγιαλού και Παραλίας Ν. Σύρου 05 Ιουνίου 2020
22 Διακήρυξη Δημοπρασίας για Μίσθωση Χώρου για εξυπηρέτηση των οχημάτων των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών της Σύρου εντός των ορίων της Κοινότητας Ερμούπολης 28 Μαΐου 2020
23 Διακήρυξη Δημοπρασίας για Μίσθωση Χώρων Στάθμευσης στις παραλίες Αζολίμνου, Βούλγαρη, Μέγα Γιαλό, Αχλάδι, Φοίνικα και Λιμανάκι Φοίνικα 27 Μαΐου 2020
24 Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Άρση επικινδυνότητας κτιρίων (χρήση 2018)” 27 Μαΐου 2020
25 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Εκτέλεση – Διενέργεια Κουνουποκτονίας των ετών 2020-2023 25 Μαΐου 2020
26 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την : Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 19 Μαΐου 2020
27 Υδρογεωτεχνική μελέτη κοιμητηρίων Ερμούπολης 04 Μαΐου 2020
28 Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Επισκευή – συντήρηση κτιρίου 6ης ΠΕΔΙΛΣ” 15 Απριλίου 2020
29 Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση εξωτερικών χώρων αμαξοστασίου” 15 Απριλίου 2020
30 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ”» 07 Απριλίου 2020

Σελίδα 3 από 20

Go to top