Ανακοινώσεις

Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
761 Ανακοίνωση νέου ωραρίου επισκέψιμων χώρων 30 Σεπτεμβρίου 2015
762 Ανακοίνωση Κέντρο Ιστορικών Μελετών Άνω Σύρου 30 Σεπτεμβρίου 2015
763 Πρόσκληση 7/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 28 Σεπτεμβρίου 2015
764 Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25 Σεπτεμβρίου 2015
765 Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας(1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου 24 Σεπτεμβρίου 2015
766 Ημερήσια 17/2015 Δ.Κ.Ερμούπολης 24 Σεπτεμβρίου 2015
767 Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16 Σεπτεμβρίου 2015
768 Ημερήσια 16/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης 15 Σεπτεμβρίου 2015
769 Ημερήσια Διάταξη 8/2015 Δ.Κ. Μάννα 11 Σεπτεμβρίου 2015
770 Αίτηση χόρηγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης 10 Σεπτεμβρίου 2015

Σελίδα 77 από 90

Go to top