Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
91 Πίνακας 21/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 20 Ιουλίου 2017
92 Απόφαση 148/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017
93 Απόφαση 146/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017
94 Απόφαση 147/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017
95 Απόφαση 142/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017
96 Απόφαση 141/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017
97 Απόφαση 140/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017
98 Απόφαση 139/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017
99 Απόφαση 138/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017
100 Απόφαση 137/2017 Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουλίου 2017

Σελίδα 10 από 323

Go to top