Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
91 Απόφαση 85/2017 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουνίου 2017
92 Απόφαση 84/2017 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουνίου 2017
93 Απόφαση 83/2017 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουνίου 2017
94 Πίνακας 3/2017 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 06 Ιουνίου 2017
95 Απόφαση 9/2017 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 06 Ιουνίου 2017
96 Απόφαση 82/2017 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουνίου 2017
97 Απόφαση 81/2017 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουνίου 2017
98 Απόφαση 80/2017 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουνίου 2017
99 Απόφαση 79/2017 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουνίου 2017
100 Απόφαση 78/2017 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουνίου 2017

Σελίδα 10 από 299

Go to top