Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
91 ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08 Σεπτεμβρίου 2020
92 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08 Σεπτεμβρίου 2020
93 ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08 Σεπτεμβρίου 2020
94 ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08 Σεπτεμβρίου 2020
95 ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08 Σεπτεμβρίου 2020
96 ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08 Σεπτεμβρίου 2020
97 ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08 Σεπτεμβρίου 2020
98 Πρακτικό 8/2020 Κοινότητας Ανω Σύρου 04 Σεπτεμβρίου 2020
99 Πίνακας 8/2020 Κοινότητας Ανω Σύρου 04 Σεπτεμβρίου 2020
100 Απόφαση 173/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Σεπτεμβρίου 2020

Σελίδα 10 από 690

Go to top