Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
91 Απόφαση 79/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Μαΐου 2018
92 Απόφαση 78/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Μαΐου 2018
93 Απόφαση 77/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Μαΐου 2018
94 Απόφαση 76/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Μαΐου 2018
95 Απόφαση 232/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Μαΐου 2018
96 Απόφαση 231/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Μαΐου 2018
97 Απόφαση 253/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Μαΐου 2018
98 Απόφαση 254/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Μαΐου 2018
99 Απόφαση 247/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Μαΐου 2018
100 Απόφαση 239/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Μαΐου 2018

Σελίδα 10 από 439

Go to top