Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
91 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
92 ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
93 ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
94 ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
95 Απόφαση 256/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
96 ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2018
97 Απόφαση 254/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
98 Απόφαση 252/2018 Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2018
99 Απόφαση 597/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Δεκεμβρίου 2018
100 ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27 Δεκεμβρίου 2018

Σελίδα 10 από 513

Go to top