Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
91 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 16 Ιουλίου 2019
92 ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 16 Ιουλίου 2019
93 ΠΙΝΑΚΑΣ 7/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 16 Ιουλίου 2019
94 Πίνακας 18/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 16 Ιουλίου 2019
95 ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 Ιουλίου 2019
96 ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 Ιουλίου 2019
97 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 Ιουλίου 2019
98 ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 Ιουλίου 2019
99 ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 Ιουλίου 2019
100 ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 Ιουλίου 2019

Σελίδα 10 από 573

Go to top