Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
91 Απόφαση 511/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2017
92 Απόφαση 510/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2017
93 Απόφαση 509/2017 (ΟΡΘΗ) Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2017
94 Απόφαση 508/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2017
95 Απόφαση 505/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2017
96 Απόφαση 332/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15 Δεκεμβρίου 2017
97 Απόφαση 331/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15 Δεκεμβρίου 2017
98 Απόφαση 329/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15 Δεκεμβρίου 2017
99 Απόφαση 328/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15 Δεκεμβρίου 2017
100 Απόφαση 317/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15 Δεκεμβρίου 2017

Σελίδα 10 από 383

Go to top