Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
81 Απόφαση 393/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
82 Απόφαση 392/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
83 Απόφαση 390/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
84 Απόφαση 389/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
85 Απόφαση 388/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
86 Απόφαση 387/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
87 Απόφαση 384/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
88 Απόφαση 383/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
89 Απόφαση 380/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
90 Πίνακας 29/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 9 από 469

Go to top