Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
81 Απόφαση 285/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27 Ιουνίου 2019
82 Πίνακας 17/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Ιουνίου 2019
83 Απόφαση 20/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Ιουνίου 2019
84 Απόφαση 19/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Ιουνίου 2019
85 Απόφαση 18/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Ιουνίου 2019
86 Απόφαση 17/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Ιουνίου 2019
87 Απόφαση 16/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Ιουνίου 2019
88 Απόφαση 15/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Ιουνίου 2019
89 Απόφαση 14/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Ιουνίου 2019
90 Πίνακας 5/2019 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 26 Ιουνίου 2019

Σελίδα 9 από 566

Go to top