Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
81 Απόφαση 49/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018
82 Απόφαση 47/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018
83 Απόφαση 44/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018
84 Απόφαση 43/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018
85 Απόφαση 42/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018
86 Απόφαση 41/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018
87 Απόφαση 40ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018
88 Απόφαση 39/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018
89 Απόφαση 69/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Φεβρουαρίου 2018
90 Απόφαση 68/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Φεβρουαρίου 2018

Σελίδα 9 από 400

Go to top