Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 Απόφαση 200/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
72 Απόφαση 210/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
73 Απόφαση 199/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
74 Απόφαση 198/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
75 Απόφαση 194/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
76 Απόφαση 189/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
77 Απόφαση 188/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
78 Απόφαση 187/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
79 Απόφαση 186/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019
80 Απόφαση 185/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Απριλίου 2019

Σελίδα 8 από 549

Go to top