Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 Αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου 378/2018 07 Σεπτεμβρίου 2018
72 Απόφαση 406/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
73 Απόφαση 405/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
74 Απόφαση 404/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
75 Απόφαση 403/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
76 Απόφαση 402/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
77 Απόφαση 400/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
78 Απόφαση 398/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
79 Απόφαση 397/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018
80 Απόφαση 396/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 8 από 469

Go to top