Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 ΠΙΝΑΚΙΟ 5/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2019
72 ΠΙΝΑΚΙΟ 4/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2019
73 ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2019
74 Απόφαση 61/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26 Φεβρουαρίου 2019
75 Απόφαση 60/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26 Φεβρουαρίου 2019
76 Απόφαση 18/2019 Οικονομικής Επιτροπής 20 Φεβρουαρίου 2019
77 Απόφαση 14/2019 Οικονομικής Επιτροπής 20 Φεβρουαρίου 2019
78 Απόφαση 10/2019 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
79 Απόφαση 09/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019
80 Απόφαση 08/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Φεβρουαρίου 2019

Σελίδα 8 από 523

Go to top