Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 Απόφαση 79/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
72 Απόφαση 78/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
73 Απόφαση 77/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
74 Πινάκιο Ειδικής Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 16/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Ιουλίου 2019
75 Απόφαση 48/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
76 Απόφαση 31/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
77 Πινάκιο Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 15/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Ιουλίου 2019
78 Απόφαση 288/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 01 Ιουλίου 2019
79 Απόφαση 287/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27 Ιουνίου 2019
80 Απόφαση 286/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27 Ιουνίου 2019

Σελίδα 8 από 566

Go to top