Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 Απόφαση 11/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 10 Μαΐου 2018
72 Απόφαση 10/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 10 Μαΐου 2018
73 Απόφαση 9/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 10 Μαΐου 2018
74 Απόφαση 8/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 10 Μαΐου 2018
75 Απόφαση 7/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 10 Μαΐου 2018
76 Πίνακας 2/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 10 Μαΐου 2018
77 Πίνακας 2/2018 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 09 Μαΐου 2018
78 Απόφαση 14/2018 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 09 Μαΐου 2018
79 Απόφαση 13/2018 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 09 Μαΐου 2018
80 Απόφαση 12/2018 Δημοτικής Κοινότητας Ανω Σύρου 09 Μαΐου 2018

Σελίδα 8 από 425

Go to top