Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 Απόφαση 60/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
72 Απόφαση 59/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
73 Απόφαση 57ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
74 Απόφαση 40ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
75 Απόφαση 39/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
76 Απόφαση 38/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
77 Απόφαση 37/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
78 Απόφαση 36/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
79 Απόφαση 35/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
80 Απόφαση 33/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020

Σελίδα 8 από 648

Go to top