Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
71 Πινάκιο 22/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 05 Νοεμβρίου 2020
72 Πινάκιο 21/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 05 Νοεμβρίου 2020
73 Απόφαση 38/2020 Κοινότητας Βάρης 04 Νοεμβρίου 2020
74 Απόφαση 37/2020 Κοινότητας Βάρης 04 Νοεμβρίου 2020
75 Απόφαση 36/2020 Κοινότητας Βάρης 04 Νοεμβρίου 2020
76 Απόφαση 35/2020 Κοινότητας Βάρης 04 Νοεμβρίου 2020
77 Απόφαση 34/2020 Κοινότητας Βάρης 04 Νοεμβρίου 2020
78 Απόφαση 33/2020 Κοινότητας Βάρης 04 Νοεμβρίου 2020
79 Απόφαση 32/2020 Κοινότητας Βάρης 04 Νοεμβρίου 2020
80 Πίνακας 10/2020 Κοινότητας Βάρης 04 Νοεμβρίου 2020

Σελίδα 8 από 708

Go to top