Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6871 new 30 Μαρτίου 2015
6872 new 30 Μαρτίου 2015
6873 Απόφαση 27/2015 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης 30 Μαρτίου 2015
6874 Πινάκιο 6/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Μαρτίου 2015
6875 Απόφαση Οικονομικής 20/2015 24 Μαρτίου 2015
6876 Απόφαση 24ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 03 Μαρτίου 2015
6877 Απόφαση 55/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Μαΐου 2014
6878 Απόφαση 23/2014 Οικονομικής Επιτροπής 11 Φεβρουαρίου 2014
6879 Απόφαση 14/2014 Οικονομικής Επιτροπής 11 Φεβρουαρίου 2014
6880 Απόφαση 15/2014 Οικονομικής Επιτροπής 11 Φεβρουαρίου 2014

Σελίδα 688 από 696

Go to top