Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6731 Απόφαση 146/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6732 Απόφαση 145/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6733 Απόφαση 142/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6734 Απόφαση 140/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6735 Απόφαση 137/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6736 Απόφαση 136/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6737 Απόφαση 134/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6738 Απόφαση 133/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6739 Απόφαση 132/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6740 Απόφαση 131/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015

Σελίδα 674 από 696

Go to top