Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6721 Απόφαση 75/2015 Οικονομικής Επιτροπής 23 Απριλίου 2015
6722 Απόφαση 173/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6723 Απόφαση 172/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6724 Απόφαση 171/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6725 Απόφαση 167/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6726 Απόφαση 166/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6727 Απόφαση 163/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6728 Απόφαση 154/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6729 Απόφαση 152/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6730 Απόφαση 147/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015

Σελίδα 673 από 696

Go to top