Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6711 Απόφαση 181/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6712 Απόφαση 180/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6713 Απόφαση 179/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6714 Απόφαση 39/2015 Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη 05 Μαΐου 2015
6715 Απόφαση 143/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 05 Μαΐου 2015
6716 Απόφαση 70/2015 Δημάρχου 04 Μαΐου 2015
6717 Πίνακας 9/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Απριλίου 2015
6718 Απόφαση 66/2015 Οικονομικής Επιτροπής 24 Απριλίου 2015
6719 Απόφαση 69/2015 Οικονομικής Επιτροπής 23 Απριλίου 2015
6720 Απόφαση 74/2015 Οικονομικής Επιτροπής 23 Απριλίου 2015

Σελίδα 672 από 698

Go to top