Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6621 Απόφαση 186/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6622 Απόφαση 185/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6623 Απόφαση 184/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6624 Απόφαση 183/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6625 Απόφαση 182/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6626 Απόφαση 181/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6627 Απόφαση 180/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6628 Απόφαση 179/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Μαΐου 2015
6629 Απόφαση 39/2015 Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη 05 Μαΐου 2015
6630 Απόφαση 143/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 05 Μαΐου 2015

Σελίδα 663 από 690

Go to top