Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6561 Απόφαση 9/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
6562 Απόφαση 8/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
6563 Απόφαση 7/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
6564 Απόφαση 6/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
6565 Απόφαση 4/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
6566 Απόφαση 3/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
6567 Απόφαση 2/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
6568 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1/2014 16 Ιανουαρίου 2014
6569 Απόφαση 202/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
6570 Απόφαση 203/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 657 από 659

Go to top