Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6231 Απόφαση 19/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6232 Απόφαση 18/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6233 Απόφαση 17/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6234 Απόφαση 16/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6235 Απόφαση 15/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6236 Απόφαση 14/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6237 Απόφαση 13/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6238 Απόφαση 12/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6239 Απόφαση 11/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6240 Απόφαση 10/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015

Σελίδα 624 από 675

Go to top