Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6221 Απόφαση 266/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 16 Ιουνίου 2015
6222 Απόφαση 86/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6223 Απόφαση 136/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6224 Απόφαση 129/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6225 Απόφαση 125/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6226 Απόφαση 122/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6227 Απόφαση 121/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6228 Απόφαση 119/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6229 Απόφαση 115/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6230 Απόφαση 114/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015

Σελίδα 623 από 665

Go to top