Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6181 Απόφαση 296/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Ιουλίου 2015
6182 Απόφαση 161/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6183 Απόφαση 160/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6184 Απόφαση 158/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6185 Απόφαση 157/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6186 Απόφαση 153/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6187 Απόφαση 148/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6188 Απόφαση 28/2015 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 06 Ιουλίου 2015
6189 Πινάκιο 7/2015 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 06 Ιουλίου 2015
6190 Ημερήσια 7/2015 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 06 Ιουλίου 2015

Σελίδα 619 από 675

Go to top