Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6081 Απόφαση 11/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6082 Απόφαση 10/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6083 Απόφαση 9/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6084 Απόφαση 8/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6085 Απόφαση 7/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6086 Απόφαση 6/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6087 Απόφαση 5/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6088 Απόφαση 4/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6089 Απόφαση 3/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
6090 Απόφαση 2/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015

Σελίδα 609 από 659

Go to top