Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6071 Απόφαση 28/2015 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 06 Ιουλίου 2015
6072 Πινάκιο 7/2015 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 06 Ιουλίου 2015
6073 Ημερήσια 7/2015 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 06 Ιουλίου 2015
6074 Απόφαση 186/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6075 Απόφαση 167/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6076 Απόφαση 166/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6077 Απόφαση 164/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6078 Απόφαση 162/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015
6079 Απόφαση 301/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Ιουλίου 2015
6080 Απόφαση 304/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Ιουλίου 2015

Σελίδα 608 από 663

Go to top