Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6061 Απόφαση 189/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Ιουλίου 2015
6062 Απόφαση 188/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Ιουλίου 2015
6063 Απόφαση 187/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Ιουλίου 2015
6064 Απόφαση 318/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιουλίου 2015
6065 Απόφαση 317/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιουλίου 2015
6066 Απόφαση 316/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιουλίου 2015
6067 Απόφαση 314/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιουλίου 2015
6068 Απόφαση 313/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιουλίου 2015
6069 Απόφαση 312/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιουλίου 2015
6070 Απόφαση 311/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιουλίου 2015

Σελίδα 607 από 665

Go to top