Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6051 Απόφαση 114/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6052 Απόφαση 113/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6053 Απόφαση 112/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6054 Απόφαση 111/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6055 Απόφαση 110/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6056 Απόφαση 109/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6057 Απόφαση 108/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6058 Απόφαση 87/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6059 Απόφαση 261/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιουνίου 2015
6060 Απόφαση 260/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιουνίου 2015

Σελίδα 606 από 648

Go to top