Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6041 Απόφαση 110/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6042 Απόφαση 109/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6043 Απόφαση 108/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6044 Απόφαση 87/2015 Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2015
6045 Απόφαση 261/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιουνίου 2015
6046 Απόφαση 260/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιουνίου 2015
6047 Απόφαση 259/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιουνίου 2015
6048 Απόφαση 258/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιουνίου 2015
6049 Απόφαση 256/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιουνίου 2015
6050 Απόφαση 254/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Ιουνίου 2015

Σελίδα 605 από 646

Go to top