Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6021 Απόφαση 142/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6022 Απόφαση 140/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6023 Απόφαση 137/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6024 Απόφαση 136/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6025 Απόφαση 134/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6026 Απόφαση 133/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6027 Απόφαση 132/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6028 Απόφαση 131/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6029 Απόφαση 130/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6030 Απόφαση 126/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015

Σελίδα 603 από 625

Go to top