Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6021 Απόφαση 484/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
6022 Απόφαση 479/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
6023 Απόφαση 478/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
6024 Απόφαση 477/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
6025 Απόφαση 476/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 02 Νοεμβρίου 2015
6026 Απόφαση 473/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
6027 Απόφαση 475/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
6028 Απόφαση 474/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
6029 Απόφαση 38/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015
6030 Απόφαση 37/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015

Σελίδα 603 από 698

Go to top