Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6011 Απόφαση 361/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
6012 Απόφαση 373/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
6013 Απόφαση 374/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
6014 Απόφαση 209/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
6015 Απόφαση 208/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
6016 Απόφαση 207/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
6017 Απόφαση 206/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
6018 Απόφαση 205/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
6019 Απόφαση 204/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
6020 Απόφαση 203/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015

Σελίδα 602 από 676

Go to top