Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
6011 Απόφαση 279/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015
6012 Απόφαση 276/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015
6013 Απόφαση 274/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015
6014 Απόφαση 272/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015
6015 Απόφαση 269/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015
6016 Απόφαση 268/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015
6017 Απόφαση 285/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015
6018 Απόφαση 278/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιουνίου 2015
6019 Απόφαση 25/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 24 Ιουνίου 2015
6020 Απόφαση 24/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 24 Ιουνίου 2015

Σελίδα 602 από 648

Go to top