Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Απόφαση 42/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
62 Απόφαση 41/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
63 Απόφαση 34/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
64 Απόφαση 30/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
65 Απόφαση 29/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
66 Απόφαση 28/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
67 Απόφαση 66/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
68 Απόφαση 65/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
69 Απόφαση 62/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
70 Απόφαση 61/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020

Σελίδα 7 από 648

Go to top