Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Απόφαση 213/2017 Οικονομικής Επιτροπής 29 Σεπτεμβρίου 2017
62 Απόφαση 211/2017 Οικονομικής Επιτροπής 29 Σεπτεμβρίου 2017
63 Απόφαση 210/2017 Οικονομικής Επιτροπής 29 Σεπτεμβρίου 2017
64 Απόφαση 399/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Σεπτεμβρίου 2017
65 Απόφαση 398/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Σεπτεμβρίου 2017
66 Απόφαση 393/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Σεπτεμβρίου 2017
67 Aπόφαση 379/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Σεπτεμβρίου 2017
68 Απόφαση 386/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Σεπτεμβρίου 2017
69 Απόφαση 376/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Σεπτεμβρίου 2017
70 Απόφαση 397/2017 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Σεπτεμβρίου 2017

Σελίδα 7 από 344

Go to top