Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Απόφαση 81/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
62 Απόφαση 80/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
63 Απόφαση 79/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
64 Απόφαση 78/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
65 Απόφαση 77/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
66 Απόφαση 76/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
67 Απόφαση 73/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
68 Απόφαση 72/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
69 Απόφαση 71/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
70 Απόφαση 67/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019

Σελίδα 7 από 523

Go to top