Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Απόφαση 11/2019 Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας 02 Ιουλίου 2019
62 Απόφαση 10/2019 Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας 02 Ιουλίου 2019
63 Πίνακας 4/2019 Τοπικής Κοινότητας Ποσειδωνίας 02 Ιουλίου 2019
64 Απόφαση 86/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
65 Απόφαση 85/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
66 Απόφαση 84/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
67 Απόφαση 83/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
68 Απόφαση 82/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
69 Απόφαση 81/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019
70 Απόφαση 80/2019 Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019

Σελίδα 7 από 566

Go to top