Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Απόφαση 214/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
62 Απόφαση 212/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
63 Απόφαση 211/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23 Απριλίου 2019
64 Απόφαση 209/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
65 Απόφαση 208/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
66 Απόφαση 207/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
67 Απόφαση 204/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
68 Απόφαση 203/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
69 Απόφαση 202/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019
70 Απόφαση 201/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2019

Σελίδα 7 από 549

Go to top