Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Πίνακας 6/2018 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 11 Σεπτεμβρίου 2018
62 Απόφαση 395/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
63 Απόφαση 379/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
64 Απόφαση 394/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
65 Απόφαση 391/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
66 Απόφαση 386/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
67 Απόφαση 385/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
68 Απόφαση 381/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
69 Απόφαση 401/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018
70 Απόφαση 399/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 7 από 469

Go to top