Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
61 Απόφαση 203/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2018
62 Απόφαση 202/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2018
63 Απόφαση 201/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2018
64 Απόφαση 200/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2018
65 Απόφαση 199/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2018
66 Απόφαση 198/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2018
67 Απόφαση 197/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2018
68 Απόφαση 196/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Μαΐου 2018
69 Απόφαση 13/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 10 Μαΐου 2018
70 Απόφαση 12/2018 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 10 Μαΐου 2018

Σελίδα 7 από 425

Go to top