Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5991 Απόφαση 173/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
5992 Απόφαση 172/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
5993 Απόφαση 171/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
5994 Απόφαση 167/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
5995 Απόφαση 166/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
5996 Απόφαση 163/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
5997 Απόφαση 154/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
5998 Απόφαση 152/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
5999 Απόφαση 147/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015
6000 Απόφαση 146/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 22 Απριλίου 2015

Σελίδα 600 από 623

Go to top