Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5941 Απόφαση 37/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
5942 Απόφαση 50/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
5943 Απόφαση 49/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
5944 Απόφαση 4/2014 Οικονομικής Επιτροπής 23 Ιανουαρίου 2014
5945 Απόφαση 3/2014 Οικονομικής Επιτροπής 23 Ιανουαρίου 2014
5946 Απόφαση 10/2014 Οικονομικής Επιτροπής 22 Ιανουαρίου 2014
5947 Απόφαση 9/2014 Οικονομικής Επιτροπής 22 Ιανουαρίου 2014
5948 Απόφαση 24/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
5949 Απόφαση 23/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
5950 Απόφαση 22/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 595 από 599

Go to top