Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5931 Απόφαση 337/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5932 Απόφαση 336/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5933 Απόφαση 330/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5934 Απόφαση 328/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5935 Απόφαση 219/2015 Οικονομικής Επιτροπής 31 Ιουλίου 2015
5936 Απόφαση 217/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5937 Απόφαση 216/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5938 Απόφαση 215/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5939 Απόφαση 214/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5940 Απόφαση 212/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015

Σελίδα 594 από 663

Go to top