Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5891 Απόφαση 336/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5892 Απόφαση 330/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5893 Απόφαση 328/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5894 Απόφαση 219/2015 Οικονομικής Επιτροπής 31 Ιουλίου 2015
5895 Απόφαση 217/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5896 Απόφαση 216/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5897 Απόφαση 215/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5898 Απόφαση 214/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5899 Απόφαση 212/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5900 Απόφαση 347/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 30 Ιουλίου 2015

Σελίδα 590 από 659

Go to top