Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5881 Απόφαση 219ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 05 Αυγούστου 2015
5882 Απόφαση 220/2015 Οικονομικής Επιτροπής 04 Αυγούστου 2015
5883 Απόφαση 213/2015 Οικονομικής Επιτροπής 04 Αυγούστου 2015
5884 Απόφαση 345/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5885 Απόφαση 344/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5886 Απόφαση 343/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5887 Απόφαση 342/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5888 Απόφαση 341/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5889 Απόφαση 339/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5890 Απόφαση 337/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015

Σελίδα 589 από 659

Go to top