Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5821 Απόφαση 202/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
5822 Απόφαση 203/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
5823 Απόφαση 397/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιανουαρίου 2014
5824 Απόφαση 391/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
5825 Απόφαση 390/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
5826 Απόφαση 389/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
5827 Απόφαση 388/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
5828 Απόφαση 211/2013 Οικονομικής Επιτροπής 03 Ιανουαρίου 2014
5829 Απόφαση 197/2013 Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη 03 Ιανουαρίου 2014
5830 Απόφαση 199/2013 Οικονομικής Επιτροπής 03 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 583 από 584

Go to top