Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5761 Απόφαση 30/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5762 Απόφαση 29/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Ορθή Επανάληψη 10 Φεβρουαρίου 2014
5763 Απόφαση 28/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5764 Απόφαση 27/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5765 Απόφαση 26/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5766 Απόφαση 25/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5767 Απόφαση 25/2014 Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη 07 Φεβρουαρίου 2014
5768 Απόφαση 26/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5769 Απόφαση 6/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5770 Απόφαση 19/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014

Σελίδα 577 από 584

Go to top