Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5751 Απόφαση Οικονομικής 20/2015 24 Μαρτίου 2015
5752 Απόφαση 24ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 03 Μαρτίου 2015
5753 Απόφαση 55/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Μαΐου 2014
5754 Απόφαση 23/2014 Οικονομικής Επιτροπής 11 Φεβρουαρίου 2014
5755 Απόφαση 14/2014 Οικονομικής Επιτροπής 11 Φεβρουαρίου 2014
5756 Απόφαση 15/2014 Οικονομικής Επιτροπής 11 Φεβρουαρίου 2014
5757 Απόφαση 22/2014 Οικονομικής Επιτροπής 11 Φεβρουαρίου 2014
5758 Απόφαση 34/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5759 Απόφαση 32/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5760 Απόφαση 31/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014

Σελίδα 576 από 584

Go to top