Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5721 Πινάκιο 8/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Απριλίου 2015
5722 Απόφαση 127/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Απριλίου 2015
5723 Απόφαση 141/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Απριλίου 2015
5724 Απόφαση 64/2015 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2015
5725 Απόφαση 63/2015 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2015
5726 Απόφαση 57/2015 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2015
5727 Απόφαση 55/2015 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2015
5728 Απόφαση 52/2015 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2015
5729 Απόφαση 51/2015 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2015
5730 Απόφαση 48/2015 Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2015

Σελίδα 573 από 584

Go to top