Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5651 Απόφαση 27/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5652 Απόφαση 26/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5653 Απόφαση 25/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 10 Φεβρουαρίου 2014
5654 Απόφαση 25/2014 Οικονομικής Επιτροπής Ορθή Επανάληψη 07 Φεβρουαρίου 2014
5655 Απόφαση 26/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5656 Απόφαση 6/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5657 Απόφαση 19/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5658 Απόφαση 25/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5659 Απόφαση Δημάρχου αντικατάστασης Αντιδημάρχου 03 Φεβρουαρίου 2014
5660 Πινάκιο 1/2014 Επιτροπή Διαβούλευσης 03 Φεβρουαρίου 2014

Σελίδα 566 από 573

Go to top