Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5551 Απόφαση 342/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5552 Απόφαση 341/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5553 Απόφαση 339/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5554 Απόφαση 337/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5555 Απόφαση 336/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5556 Απόφαση 330/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5557 Απόφαση 328/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5558 Απόφαση 219/2015 Οικονομικής Επιτροπής 31 Ιουλίου 2015
5559 Απόφαση 217/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015
5560 Απόφαση 216/2015 Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουλίου 2015

Σελίδα 556 από 625

Go to top