Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5531 Απόφαση 228/2015 Οικονομικής Επιτροπ 07 Αυγούστου 2015
5532 Απόφαση 222/2015 Οικονομικής Επιτροπής 07 Αυγούστου 2015
5533 Απόφαση 354/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Αυγούστου 2015
5534 Απόφαση 353/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Αυγούστου 2015
5535 Απόφαση 352/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 06 Αυγούστου 2015
5536 Απόφαση 219ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2015 Οικονομικής Επιτροπής 05 Αυγούστου 2015
5537 Απόφαση 220/2015 Οικονομικής Επιτροπής 04 Αυγούστου 2015
5538 Απόφαση 213/2015 Οικονομικής Επιτροπής 04 Αυγούστου 2015
5539 Απόφαση 345/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015
5540 Απόφαση 344/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 04 Αυγούστου 2015

Σελίδα 554 από 624

Go to top