Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5521 Απόφαση 17/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5522 Απόφαση 16/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5523 Απόφαση 15/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5524 Απόφαση 14/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5525 Απόφαση 13/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5526 Απόφαση 12/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5527 Απόφαση 11/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5528 Απόφαση 10/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5529 Απόφαση 9/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015
5530 Απόφαση 8/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 25 Ιουνίου 2015

Σελίδα 553 από 603

Go to top