Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5481 Απόφαση 378/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
5482 Απόφαση 376/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
5483 Απόφαση 393/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
5484 Απόφαση 391/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
5485 Απόφαση 377/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
5486 Απόφαση 392/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
5487 Απόφαση 359/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2015
5488 Απόφαση 360/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2015
5489 Απόφαση 364/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2015
5490 Απόφαση 365/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2015

Σελίδα 549 από 626

Go to top