Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5471 Απόφαση 386/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5472 Απόφαση 385/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5473 Απόφαση 384/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5474 Απόφαση 382/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5475 Απόφαση 381/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5476 Απόφαση 218/2015 Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2015
5477 Απόφαση 379/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
5478 Απόφαση 378/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
5479 Απόφαση 376/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015
5480 Απόφαση 393/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015

Σελίδα 548 από 625

Go to top