Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5461 Απόφαση 17/2015 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 09 Ιουλίου 2015
5462 Πίνακας 7/2015 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 09 Ιουλίου 2015
5463 Απόφαση 322/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Ιουλίου 2015
5464 Απόφαση 321/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Ιουλίου 2015
5465 Απόφαση 320/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Ιουλίου 2015
5466 Απόφαση 303/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Ιουλίου 2015
5467 Απόφαση 319/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Ιουλίου 2015
5468 Απόφαση 300/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Ιουλίου 2015
5469 Απόφαση 296/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 07 Ιουλίου 2015
5470 Απόφαση 161/2015 Οικονομικής Επιτροπής 06 Ιουλίου 2015

Σελίδα 547 από 603

Go to top