Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5461 Απόφαση 387/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5462 Απόφαση 386/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5463 Απόφαση 385/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5464 Απόφαση 384/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5465 Απόφαση 382/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5466 Απόφαση 381/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
5467 Απόφαση 218/2015 Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2015
5468 Απόφαση 379/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
5469 Απόφαση 378/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
5470 Απόφαση 376/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2015

Σελίδα 547 από 624

Go to top