Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5401 Απόφαση 178/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Μαΐου 2016
5402 Απόφαση 177/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Μαΐου 2016
5403 Απόφαση 171/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 12 Μαΐου 2016
5404 Πίνακας 17/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Μαΐου 2016
5405 Απόφαση 48/2016 Δ.Κ.Ερμούπολης 10 Μαΐου 2016
5406 Πινάκιο 7/2016 Δ.Κ. Ερμούπολης 10 Μαΐου 2016
5407 Πινάκιο 4/2016 Δ.Κ.Μάννα 09 Μαΐου 2016
5408 Απόφαση 06/2016 Δ.Κ.Μάννα 09 Μαΐου 2016
5409 Απόφαση 166/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 05 Μαΐου 2016
5410 Πρακτικό ματαίωσης συνεδρίασης Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 05 Μαΐου 2016

Σελίδα 541 από 690

Go to top