Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5211 Απόφαση 4/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
5212 Απόφαση 3/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
5213 Απόφαση 2/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 21 Ιανουαρίου 2014
5214 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1/2014 16 Ιανουαρίου 2014
5215 Απόφαση 202/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
5216 Απόφαση 203/2013 Οικονομικής Επιτροπής 15 Ιανουαρίου 2014
5217 Απόφαση 397/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιανουαρίου 2014
5218 Απόφαση 391/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
5219 Απόφαση 390/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014
5220 Απόφαση 389/2013 Δημοτικού Συμβουλίου 03 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 522 από 523

Go to top