Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5151 ΑΠΟΦΑΣΗ 306/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 Ιουλίου 2016
5152 ΑΠΟΦΑΣΗ 305/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 Ιουλίου 2016
5153 Απόφαση 303/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
5154 Απόφαση 309/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
5155 Απόφαση 302/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
5156 Απόφαση 301/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
5157 Απόφαση 299/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
5158 Απόφαση 298/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
5159 Απόφαση 294/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016
5160 Απόφαση 293/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου 2016

Σελίδα 516 από 691

Go to top