Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5111 Απόφαση 232/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5112 Απόφαση 231/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5113 Απόφαση 569/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2015
5114 Απόφαση 228/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5115 Απόφαση 227/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5116 Απόφαση 226/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5117 Απόφαση 225/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5118 Απόφαση 224/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5119 Απόφαση 223/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5120 Απόφαση 568/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 512 από 625

Go to top