Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5091 Πίνακας 11/2015 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 21 Δεκεμβρίου 2015
5092 Απόφαση 31/2015 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 21 Δεκεμβρίου 2015
5093 Απόφαση 581/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2015
5094 Απόφαση 570/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2015
5095 Απόφαση 235/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5096 Απόφαση 234/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5097 Απόφαση 232/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5098 Απόφαση 231/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015
5099 Απόφαση 569/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Δεκεμβρίου 2015
5100 Απόφαση 228/2015 Οικονομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 510 από 623

Go to top