Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5081 Απόφαση 475/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
5082 Απόφαση 474/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
5083 Απόφαση 38/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015
5084 Απόφαση 37/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015
5085 Απόφαση 36/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015
5086 Απόφαση 35/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015
5087 Απόφαση 34/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015
5088 Πίνακας 8/2015 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 29 Οκτωβρίου 2015
5089 Απόφαση 467/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015
5090 Απόφαση 466/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 29 Οκτωβρίου 2015

Σελίδα 509 από 603

Go to top