Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5081 Απόφαση 101/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
5082 Απόφαση 99/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
5083 Απόφαση 98/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
5084 Απόφαση 97/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
5085 Απόφαση 96/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
5086 Απόφαση 93/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
5087 Απόφαση 87/2016 Δημοτικού Συμβουλίου 11 Απριλίου 2016
5088 Απόφαση 11/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 11 Απριλίου 2016
5089 Απόφαση 10/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 11 Απριλίου 2016
5090 Απόφαση 9/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 11 Απριλίου 2016

Σελίδα 509 από 648

Go to top