Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5061 Απόφαση 26/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5062 Απόφαση 6/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5063 Απόφαση 19/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5064 Απόφαση 25/2014 Οικονομικής Επιτροπής 05 Φεβρουαρίου 2014
5065 Απόφαση Δημάρχου αντικατάστασης Αντιδημάρχου 03 Φεβρουαρίου 2014
5066 Πινάκιο 1/2014 Επιτροπή Διαβούλευσης 03 Φεβρουαρίου 2014
5067 Απόφαση 5/2014 Οικονομικής Επιτροπής 28 Ιανουαρίου 2014
5068 Απόφαση 48/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
5069 Απόφαση 46/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014
5070 Απόφαση 45/2014 Δημοτικού Συμβουλίου 24 Ιανουαρίου 2014

Σελίδα 507 από 513

Go to top