Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5021 Πίνακας 7/2015 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 17 Αυγούστου 2015
5022 Απόφαση 362/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
5023 Απόφαση 361/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
5024 Απόφαση 373/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
5025 Απόφαση 374/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2015
5026 Απόφαση 209/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
5027 Απόφαση 208/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
5028 Απόφαση 207/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
5029 Απόφαση 206/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015
5030 Απόφαση 205/2015 Οικονομικής Επιτροπής 13 Αυγούστου 2015

Σελίδα 503 από 577

Go to top