Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
5021 Απόφαση 20/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 25 Ιουλίου 2016
5022 Πίνακας 5/2016 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 25 Ιουλίου 2016
5023 Απόφαση 7/2016 Τοπικής Κοινότητας Πάγου 25 Ιουλίου 2016
5024 Πίνακας 3/2016 Τοπικής Κοινότητας Πάγου 25 Ιουλίου 2016
5025 Πινάκιο 7/2016 Δ.Κ.Μάννα 22 Ιουλίου 2016
5026 Απόφαση 11/2016 Δ.Κ.Μάννα 22 Ιουλίου 2016
5027 Απόφαση 15/2016 Τοπικής Κοινότητα Ποσειδωνίας 21 Ιουλίου 2016
5028 Απόφαση 16/2016 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 21 Ιουλίου 2016
5029 Απόφαση 15/2016 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 21 Ιουλίου 2016
5030 Απόφαση 14/2016 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 21 Ιουλίου 2016

Σελίδα 503 από 690

Go to top