Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
51 Απόφαση 152/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
52 Απόφαση 151/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
53 Απόφαση 147/2018 Οικονομικής Επιτροπής 18 Σεπτεμβρίου 2018
54 Πίνακας 30/2018 Δημοτικού Συμβουλίου 18 Σεπτεμβρίου 2018
55 Απόφαση 21/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 18 Σεπτεμβρίου 2018
56 Πίνακας 5/2018 Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά 18 Σεπτεμβρίου 2018
57 Απόφαση 20/2018 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 14 Σεπτεμβρίου 2018
58 Πίνακας 6/2018 Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα 14 Σεπτεμβρίου 2018
59 Πινάκιο 7/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12 Σεπτεμβρίου 2018
60 Απόφαση 10/2018 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα 11 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδα 6 από 469

Go to top