Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
51 Απόφαση 328/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
52 Απόφαση 325/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
53 Απόφαση 323/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
54 Αποφαση 322/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Σύμβουλίου 14 Αυγούστου 2019
55 Απόφαση 327/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019
56 Απόφαση 326/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019
57 Απόφαση 337/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019
58 Απόφαση 336/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019
59 Απόφαση 335/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019
60 Απόφαση 334/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 13 Αυγούστου 2019

Σελίδα 6 από 577

Go to top