Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
51 Απόφαση 53/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
52 Απόφαση 52/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
53 Απόφαση 51/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
54 Απόφαση 49/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
55 Απόφαση 48/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
56 Απόφαση 47/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
57 Απόφαση 46/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
58 Απόφαση 45/2020 (ορθή επανάληψη) Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
59 Απόφαση 44/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020
60 Απόφαση 43/2020 Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαρτίου 2020

Σελίδα 6 από 648

Go to top