Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
51 Απόφαση 65/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
52 Απόφαση 64/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01 Μαρτίου 2019
53 Απόφαση 90/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
54 Απόφαση 89/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
55 Απόφαση 88/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
56 Απόφαση 87/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
57 Απόφαση 86/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
58 Απόφαση 85/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
59 Απόφαση 83/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019
60 Απόφαση 82/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Φεβρουαρίου 2019

Σελίδα 6 από 523

Go to top