Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
4991 Απόφαση 389/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4992 Απόφαση 387/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4993 Απόφαση 386/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4994 Απόφαση 385/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4995 Απόφαση 384/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4996 Απόφαση 382/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4997 Απόφαση 381/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 31 Αυγούστου 2015
4998 Απόφαση 218/2015 Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2015
4999 Απόφαση 379/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015
5000 Απόφαση 378/2015 Δημοτικού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2015

Σελίδα 500 από 577

Go to top